วีดีโอ

New งานนำเสนอ Microsoft Office PowerPoint

โฆษณา

ผู้จัดทำ

 

ชื่อนางสาว จุฑามาศ    ก้อนคำ 

ชั้นม.5/2  เลขที่ 13

วิชา โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้(ง.40280)

โครรงาน เทคโนโลยีการสื่อสารของโทรศัพท์

โดย   นางสาวจุฑามาศ     ก้อนคำ

เสนอ  พ่อครูคเชนทร์  กองพิลา
คำถาม  1. เทคโนโลยีกำเนิดมาได้จากไหน มาได้ยังไง และใครเป็นผู้คิดค้น

              2.เทคโนโลยีและสารสนเทศแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร

ที่มา    เพราะต้องการให้ทุกคนได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับโทรศัพท์

  วัตถุประสงค์
1.เพื่อศึกษาการใช้โทรศัพท์ในปัจจุบัน

2.เพื่อศึกษาว่าโทรศัพท์มีความจำเป็นต่อมนุษย์อย่าไร

วิชาโครงงานเทคโนโลยสารสนเทศเพื่อนการเรียนรู้ (ง32297)

                                                                                                         

ชื่อโครงงาน เทคโนโลยีการสื่อสารของโทรศัพท์

ผู้จัดทำ  น.ส. จุฑามาศ  ก้อนคำ  เลขที่ 13 ชั้นม. 5/2

คำถามขอโครงงาน  1. โทรศัพท์มีข้อดี และ ข้อเสียอย่างไร      2. โทรศัพท์มีความจำเป็นต่อมนุษย์ในปัจจุบันอย่างไร

ที่มาของโครงงาน  ดิฉันเห็นว่า การที่เราใช้โทรศัพท์นั้นในปัจจุบันนั้นมีมากขึ้นเรื่อยๆ และ โทรศัพท์ก็มีผลิตขึ้นมาใหม่เรื่อยๆ ทำให้ผู้คนมีความต้องการมากขึ้น จึงมีทั้งผลดีและ ไม่ดี ปะปนกันมา ดั้งนั้นการที่ดีฉันจัดทำโครงงานขึ้นมาก็เพื่อให้ทุกคนได้เรียนรู้ของโทรศัพทื

วัตถุประสงค์ของโครงงาน  ดิฉันจัดทำโครงงานนี้ขึ้นมาเพื่อต้องการให้ทุกคนได้เรียนรู้ของการสื่อสารโทรศัพท์

เทคโนโลยีและการสื่อสารของโทรศัพท์

โทรศัพท์มือถือหรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ คืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการสื่อสารสองทางผ่านโทรศัพท์มือถือใช้คลื่นวิทยุในการติดต่อกับเครือข่ายโทรศัพท์มือถือโดยผ่านสถานีฐานโดยเครือข่ายของโทรศัพท์มือถือแต่ละผู้ให้บริการจะเชื่อมต่อเครือข่ายของโทรศัพท์บ้านและเครือข่ายโทรศัพท์มือถือของผู้ให้

โทรศัพท์มือถือในปัจจุบันนอกจาก จากความสามารถพื้นฐานของโทรศัพท์มือถือที่เพิ่มขึ้นมา เช่น การส่งข้อความสั้น ปฎิทิน เกม การใช้งานอินเทอร์เน็ต บูลทูน กล้องถ่ายภาพ เครื่องเล่นเพลง

โทรศัพท์ที่เคลื่อนที่เครื่องแรกถูกผลิตและออกแสดงในปี พ.ศ. 2516 โดย มาร์ติน คูเปอร์ นักประดิษฐ์จากบรษัท โมโตโรลา เป็นโทรศัพทืเคลื่อนที่ขนาดใหญ่ที่มีน้ำหนักประมาณ 1.1 กิโลกรัม ปัจจุบันจำนวนผู้ใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั่โลก เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2543 ที่มีจำนวน 12.4 ล้านคน มาเป้น 4,600 ล้านคน

                                              

Hello world!

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!